win2win

+376 333 063

suport@win2win.ad

Gestió Professional

Gestió de projectes d’implantació de salvaguardes

Tant l’informe de l’auditoria de protecció de dades com l’AIPD recomanaran a la seva organització la implantació de mesures tècniques i organitzatives per a reduir el risc a què, els tractaments de dades personals, exposen als seus propietaris.

Win2Win li ofereix portar la gestió dels projectes d’implantació de les mesures referides. Comptem amb personal acreditat i àmplia experiència en la gestió equilibrada i professional.

Canvi d’esquema mental: Cap a la Privacitat i la Protecció de les Dades Personals

L’RGPD requereix a les organitzacions que es responsabilitzin pro-activament de vetllar per la protecció de les dades personals amb les què treballen. Per a fer-lo possible, i per pre-constituir proves del compromís de la seva organització amb aquest mandat, Win2Win li proposa engegar un Programa de Privacitat i Protecció de Dades Personals (PPDP) que tingui com a objectiu crear i consolidar aquesta cultura de PPDP que tant, les diverses normatives com les mateixes persones que formen el grup d’interès de la seva organització (clients, empleats, proveïdors, col·laboradors i la mateixa opinió pública), esperen d’ella.

Per assegurar l’agilitat i pragmatisme del Programa PPDP, proposem utilitzar un enfocament de Cicle de Vida iteratiu semblant al que descriu la roda d’implementació COBIT5 (a la figura superior) la qual, al seu torn, està basada en el cicle de millora continua, o Cicle Deming, planejar-fer-verificar-actuar. A win2win, cadascú dels subprogrames en què es descompon el programa, es gestiona d’acord amb la metodologia de gestió de projectes anomenada PMBOK, del Project Management Institute.

Win2win li ofereix portar la gestió del Programa PPDP i, en qualsevol cas, si vostè decideix contractar els serveis de DPD Extern, encara que desitgi portar amb recursos propis o de tercers aquest programa, ens agradaria molt poder participar en les dues primeres fases sense cost algú per vostè amb l’objectiu d’assegurar (encara més) que el Programa s’estableix correctament.

Política de Cookies


A win2win ens preocupa de debò la privacitat. Per aquest motiu la nostra web no recull cap mena de galeta. Navega tranquil en la nostra pàgina.

😜

This will close in 0 seconds